Janusze2 logo_white_512x292

Stare fotografie mają niezwykłą moc, gdyż pokazują nam naszą przeszłość. Dają nam powód do rozmyślań o własnych korzeniach i naszym miejscu w świecie. Dlatego, jako Fundacja Rzeszowska podjęliśmy się produkcji filmu „Rzeszowskie janusze. Rodzina.”.

Produkcja filmowa pt. „Rzeszowskie janusze” jest wielowątkowym spojrzeniem na unikalne dziedzictwo miejskiej fotografii opartym na losach rodziny Januszów. Część druga pt. „Rodzina” skupia się na postaci Leopoldyny Januszowej – polskiej pionierki fotografii i żony zasłużonego dla rzeszowskiej kultury Edwarda Janusza. Leopoldyna wraz z dziećmi, w następstwie nestora rodu, pozostawili po sobie olbrzymi dorobek fotograficzny, stanowiący blisko 30 tys. artefaktów w postaci szklanych klisz, błon fotograficznych i odbitek zdjęć. Spuścizna ta jest jednym z największych i najlepiej zachowanych zbiorów zdjęć w Polsce. Zdjęcia z tego zbioru są potocznie określane „januszami”.

„Rzeszowskie janusze. Rodzina” to opowieść dokumentalna o Rzeszowie w czasie I wojny światowej i po odzyskaniu niepodległości opisana za pomocą starych fotografii, animacji, wątków fabularnych opartych na losach rodziny Januszów, wywiadów i muzyki. Film akcentuje rolę kobiecą w historii fotografii i kulturze miejskiej, prezentuje niepublikowane dotąd „janusze”. Produkcja jest ważna w kontekście obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, gdyż przybliża widzom historię dotykającą ich przodków zamieszkujących ziemie byłego zaboru austriackiego oraz odnosi ją do dziejów ogólnopolskich, a nawet światowych. Wskazuje też miejsca, wydarzenia i postacie związane z odzyskaniem niepodległości regionu rzeszowskiego, który znalazł się na linii wschodniego frontu I wojny światowej.

Mamy nadzieję, że „Rzeszowskie janusze” dostarczą widzom chwil wzruszenia i zadumy nad przemijającym obrazem Rzeszowa oraz zdołają zainteresować współczesne pokolenia Rzeszowian dziejami miasta inspirując je do odkrywania własnych korzeni, a tym samym wpłyną na wzrost poczucia rzeszowskiej tożsamości kulturowej i dumy mieszkańców z miejsca pochodzenia. Dla nas istotne jest, aby pokazywać to co łączy mieszkańców regionu. – mówi Ilona Dusza Kowalska – producent filmu i prezes Fundacji Rzeszowskiej

Wykorzystane w filmie fotografie pochodzą m.in. z prywatnych zbiorów potomków rodziny Januszów, zbiorów kolekcjonera Jacka Rudnickiego i społecznej zbiórki „januszy” prowadzonej przez Fundację Rzeszowską we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie. Zastosowanie techniki animacji 2.5D nadało zdigitalizowanym zdjęciom, głębię pozwalającą niejako zanurzyć się w scenie, tak jakby czas się zatrzymał. Niektóre z fotografii pejzażu miejskiego przenikają się w filmie z współczesnymi kadrami ukazując widzom Rzeszów równocześnie w przeszłości i teraźniejszości.

Scenariusz obejmuje sceny fabularne z udziałem aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w tym Anny Demczuk, Małgorzaty Pruchnik-Chołka, Dagny Cipory i Michała Chołka. Historyczną scenografię uzupełniają oryginalne rekwizyty rodzinne. Lokacja planu zdjęciowego obejmuje autentyczne i unikalne w skali kraju atelier w „Jadernówce” – Oddziale Fotograficznym Muzeum Regionalnego Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Wśród kolejnych lokacji znajdują się rzeszowskie ulice, ciemnia Fundacji Aparat Caffe w Rzeszowie, ogród imitujący dawne otoczenie siedziby Estrady Rzeszowskiej umiejscowionej w willi wybudowanej przez Leopoldynę dla Fryderyka Janusza. Niezwykle istotnym elementem filmu jest zapis rozmowy o rodzinie z Elżbietą Kaliszewską – prawnuczką Edwarda i Leopoldyny Januszów. Rafał Kocoł – kierownik Działu Historycznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – dopełnia całości filmu komentarzem historycznym. Reżyserem filmu jest Kuba Kowalski.

Produkcja filmowa jest realizowana przez Fundację Rzeszowską w koprodukcji z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Podkarpacką Komisją Filmową, Estradą Rzeszowską i studiem multimedialnym BZFZ oraz we współpracy z „Jadernówką” – Oddziałem Fotograficznym Muzeum Regionalnego Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, Fundacją Aparat Caffe, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz współfinansowana ze środków Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa. Mecenat nad filmem objęła ICN Polfa Rzeszów S.A. Honorowy patronat nad produkcją objął Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

MEDIA O PROJEKCIE

ZDJĘCIA Z PLANU

Więcej zdjęć:

fb.com/fundacjarzeszowska