O PROJEKCIE

tymczasem… to internetowa baza gromadząca wiedzę o historii i kulturze, ciekawostki, absurdy, imponujące fakty i oryginalne historie na temat regionu rzeszowskiego i jego mieszkańców. Powstała w 2016r. w ramach inicjatywy „Tymczasem – stawiamy na rozwój Fundacji Rzeszowskiej” i jest prowadzona przez Fundację Rzeszowską.

Baza ciekawostek regionalnych tymczasem… jest dostępna pod adresem:
www.tymczasem.rzeszowska.org.pl

Celem bazy tymczasem… jest:

  1. kształtowanie świadomości regionalnej;
  2. promowanie dziedzictwa kulturalnego i materialnego miasta Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego oraz województwa podkarpackiego;
  3. edukacja regionalna, w tym przybliżanie regionalnej historii, kultury oraz współczesnych zagadnień, zjawisk i problemów;
  4. zacieśnianie współpracy między organizacjami regionalnymi na rzecz rozwoju podkarpackiej tożsamości regionalnej.

Inicjatywa „Tymczasem – stawiamy na rozwój działalności Fundacji Rzeszowskiej” została zrealizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”.

Czas realizacji: 4.05 – 31.07.2016

Miejsce realizacji: Rzeszów

Partnerzy: Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Koordynator: Ilona Dusza Kowalska

Finansowanie: ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

 

FIO