';

Aftermovie | Vintage 2018

Poleć
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Udostępnij
Oznaczony w
Opis
Filmowa relacja podsumowująca projekt wolontaryjno-kulturalny VINTAGE.  Inicjatywa ta powstała z chęci podjęcia przez Fundację Rzeszowską, Fundację Aparat Caffe i Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne działań twórczych i wolontaryjnych umożliwiających samorealizację oraz zawiązanie międzypokoleniowej więzi między uczestnikami, będącymi mieszkańcami Rzeszowa i okolic. Dzięki, niej organizatorzy chcieli stworzyć przestrzeń do budowania solidarności międzypokoleniowej i transmisji wiedzy w oparciu o fotograficzne pasje i zaangażowanie społeczności lokalnej do współtworzenia kulturalnej tkanki miasta. Projekt został zrealizowany w Rzeszowie, w okresie 1.08.2018 – 31.12.2019 r. , dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Info