Stacja Rzeszów DZIKI to działająca pod patronatem Fundacji Rzeszowskiej otwarta grupa aktywistów społecznych, której leży na sercu dobro obszaru północnego Wisłoka wraz z okoliczną przestrzenią przemysłową i osiedlami 1000-lecie, Pobitno i Staromieście w Rzeszowie.

NASZE POSTULATY

 

1. Chcemy dobrego sąsiedztwa

Promujemy współpracę i integrację sąsiedzką

Kreujemy i wspieramy lokalne inicjatywy społeczne

Propagujemy wymianę wiedzy i doświadczeń między pokoleniami

Chcemy tworzyć wspólne budżety obywatelskie

Organizujemy cykliczne spacery krajoznawcze i edukacyjne

Planujemy zbudować ogród społeczny – miejsce dla wszystkich

2. Chcemy kultury i sztuki w naszej dzielnicy

Tworzymy kulturalno-turystyczną mapę Stacji Rzeszów DZIKI

Popularyzujemy gry terenowe

Organizujemy wydarzenia muzyczne

Popularyzujemy street art i land art

3. Chcemy rewitalizacji i ochrony dziedzictwa i krajobrazu naszej dzielnicy

Chronimy krajobraz naturalny

Dbamy o zrównoważony rozwój północnego Wisłoka

Zależy nam na rozwoju terenów zielonych

Chronimy krajobraz architektoniczny

Walczymy o ochronę zabytków kolejowych i industrialnych

NASZE AKCJE

team image
Wielka Mandorla
team image
Obrona kładki kolejowej w Rzeszowie
team image
Warsztatlon 2017

NASZE NEWSY

KOORDYNATORZY GRUPY

Sławomir Nosal
koordynator ds. inicjatyw i zabytków techniki

Bartłomiej Gancarczyk
koordynator ds. krajobrazu

e-mail: stacjarzeszowdziki@rzeszowska.org.pl

 

Śledź nas na https://www.facebook.com/stacjarzeszowdziki/