';

Wesprzyj nas

Głównym celem Fundacji Rzeszowskiej jest wspieranie wszechstronnego rozwoju lokalnego i regionalnego, upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, rozwijanie podkarpackiej tożsamości regionalnej oraz integracja człowieka z regionem.

Fundacja, jako organizacja non-profit potrzebuje wsparcia, aby realizować swoje cele.

Możesz przekazać dowolną kwotę na konto:

FUNDACJA RZESZOWSKA
NIP: 8133713654, KRS: 0000596573, Regon: 363520936
ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza 10/42
35-051 Rzeszów
Raiffeisen POLBANK 02 1750 0012 0000 0000 3209 4748
z dopiskiem „darowizna na działania statutowe”

Jeżeli chcesz pomóc nam w ramach konkretnego projektu / programu, w tytule wpłaty zapisz jego nazwę, np. darowizna na działalność serwisu Tymczasem. Każdy darczyńca, o ile nie zastrzeże anonimowości, będzie wpisany na Listę Darczyńców Fundacji.

Darowizny o wartości nie przekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.

Możesz wesprzeć nas swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.

Masz pomysł związany z profilem naszej działalności, ale nie wiesz jak go zrealizować?

Skontaktuj się z nami: fundacja@rzeszowska.org.pl

Razem możemy więcej.

Możesz zlecić nam projekt sponsorski.

Fundacja Rzeszowska jest otwarta na realizowanie projektów sponsorowanych mieszczących się w zakresie celów statutowych. Potrzebujesz niestandardowej reklamy, trafiającej bezpośrednio do naszej grupy odbiorców? Skontaktuj się z nami: fundacja@rzeszowska.org.pl

.